logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Analiza popytu na usługi związane z realizacją projektu pn. „ Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las"

Autor: Kownacki Marcin     Tematyka: Infrastruktura     Od: 21 września 2016 12:52, do: 1 października 2016 12:52

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Gmina Miasto Elbląg przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las”. Projekt przewiduje kontynuację ścieżki rowerowej w ul. Fromborskiej, zrealizowanej na odcinku od rzeki Babica do ul. Kruczkowskiego (Zajazd) na przełomie 2014 i 2015 roku. Potrzeba realizacji przedmiotowego zadania została poparta już w 2014 r. – wniosek został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego w edycji 2014/2015, a następnie w edycji 2015/2016, w której uzyskał drugie miejsce w swoim okręgu z liczbą 397 głosów. Podobnie jak etap II, etap I tego zadania został również zgłoszony do budżetu obywatelskiego w edycji 2013/2014, zaś wykonanie dokumentacji technicznej dla tego projektu – w edycji 2012/2013.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców rejonu ulicy Fromborskiej do dzielnicy Krasny Las, jak również turystów korzystających ze ścieżek rowerowych w otoczeniu sąsiadującej z tymi terenami Wysoczyzny Elbląskiej, Miasto zamierza po uzyskaniu dofinansowania unijnego rozbudować ścieżkę rowerową w ul. Fromborskiej. Przygotowywana inwestycja będzie polegała na budowie trasy pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Fromborskiej – od ul. Kruczkowskiego (Zajazd) do ul. Lema (Krasny Las), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj. oświetleniem, wiatami przystankowymi oraz małą architekturą (ławki, śmietniki).

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, niezbędnej do przeprowadzenia analizy popytu, zgodnie z wymogami konkursu unijnego.

Analiza wyników ankiety


Załączone badania:

  Ankieta dot. analizy popytu na usługi związane z realizacją projektu pn. Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las

Oś czasu

22.09.2016 13:07
Rozpoczęcie konsultacji.
01.10.2016 12:52
Zakończenie konsultacji.

Załączone pliki do pobrania: