logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Konsultacje w sprawie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Elblągu 2020+"

Autor: Gwizdała Janina     Tematyka: Sprawy społeczne     Od: 15 stycznia 2016 09:18, do: 31 marca 2016 09:18

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Urząd Miejski w Elblągu przystąpił do opracowywania nowego dokumentu pn. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Elblągu 2020+”. Wynika to z faktu, że ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakłada na gminy i powiaty obowiązek opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, a od przyjęcia obecnie obowiązującej strategii minęło już prawie 7 lat. W tym czasie zarówno sytuacja społeczna w mieście, jak i uwarunkowania zewnętrzne prowadzenia polityki społecznej uległy znacznym przemianom.

Do prac nad dokumentem Prezydent Witold Wróblewski zaprosił również partnerów, w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy oraz elbląskie organizacje pozarządowe, aby w ten sposób przyszła strategia pozwalała koordynować działania w zakresie pomocy społecznej w skali całego miasta.

Nowa strategia będzie oparta o diagnozę sytuacji społecznej miasta zbudowanej na podstawie danych statystyki publicznej oraz różnych instytucji i organizacji zajmujących się problematyką społeczną.  Dane te nie pokrywają jednak całego spektrum problemów społecznych, z którymi mamy do czynienia w Elblągu. Aby zatem lepiej zbadać tę sytuację została przygotowana ankieta do mieszkańców, która pomoże uzupełnić dane pozyskane z innych źródeł.

Serdecznie zapraszamy Elblążan do wzięcia udziału w badaniu ankietowym. Ankiety są dostępne do wypełnienia na stronie www.konsultacje.elblag.eu/konsultacje w Urzędzie Miejskim w Elblągu oraz w niżej wymienionych punktach. Badanie ankietowe będzie trwało do 19 lutego 2016 roku włącznie.

Lista punktów, gdzie można pobrać ankiety do wypełnienia oraz oddać już wypełnione:

  • Urząd Miejski, ul. Łączności 1, punkt informacyjny,
  • Referat Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego,
    ul. Kosynierów Gdyńskich 42, sekretariat,
  • Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25, recepcja przy ochronie,
  • Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, ul. Związku Jaszczurczego 15, recepcja,
  • Bank Żywności, ul. Stefczyka Franciszka 7/8,
  • Powiatowy Urząd Pracy, ul. Saperów 24,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Winna 9, sekretariat,

Załączone badania:

  Ankieta dotycząca sytuacji społecznej mieszkańców Elbląga
  Ankieta dotycząca zjawiska niepełnosprawności w Elblągu

Oś czasu

15.01.2016 09:18
Rozpoczęcie konsultacji.
20.01.2016 07:30 - 19.02.2016 23:59

Badanie ankietowe na potrzeby diagnozy społecznej

Ankieta dot. sytuacji społecznej mieszkańców Elbląga Ankieta dot. zjawiska niepełnosprawności w Elblągu

31.03.2016 09:18
Zakończenie konsultacji.