logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Tworzenie i monitowanie strategii i programów w Elblągu

Autor: Mazurek Beata     Tematyka: Ogólna     Od: 4 maja 2015 15:29, do: 1 czerwca 2015 15:29

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Jak tworzyć programy publiczne, aby były dobrej jakości?  Jak trafnie i rzetelnie diagnozować problemy i potrzeby społeczne?

W jaki sposób podejmować decyzje, aby były optymalne?  Jak, kiedy włączać tworzenie i realizację organizacje i mieszkańców ? 

Kto i w jaki sposób powinien monitorować realizację polityk lokalnych? Jak i kogo informować o stanie realziacji programów?  Ewaluacja, ale jak? 

Czy zaprojektowane rozwiązania są dobre? Co nalezy zmienić, dodać? Któe zapisy są zbędne?  .... 

 

Trwają konsulatcje projektu uchwały dotyczącej koordynacji tworzenia i monitoowania dokumentów strategicznych:

Celem głównym procesu konsultacji jest  poznanie opinii  na temat projektowanych w dokumentcie rozwiązań. 

Konsultacje mają na celu:

- poznanie opinii na temat projektowanych rozwiązań dotyczących tworzenia i monitorowania dokumentów strategicznych przez Urząd Miejski w Elblągu

 - wprowadzenie poprawek lub dodatkowych propozycji w projektowanym  dokumencie

- zaopiniowanie trafności  projektu dokumentu  również z punktu  widzenia podmiotów  oraz osób angażujących się w tworzenie i monitorowanie  dokumentów strategicznych

 

 

Chceilibyśmy poznać opinię lokalnych organizacji, instytucji, mieszkańców na temat sposobu tworzenia i monitorowania startegii. 

Zapraszmay do udziału. Swoją opinią można sie podizelić na dwa sposoby:

- wypełnić załaczoną ankietę (link do ankiety poniżej)

- przyjść na spotkanie konsultacyjne 20 maja o godiznie 17.00 w Ratuszu Satromiejskim ul. Stary Rynek  25 (szczegóły- na osi czasu poniżej). 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem w rozwiązywaniu problemów społecznych, dlatego szczególnie zależy nam na poznaniu opinii środowsika sektora pozarządowego. 

Polecamy więc szczególnie ten temat konsulatcji elbląskim organizacjom pozarządowym. 

 

 

 

Oś czasu

14.05.2015 15:30
Rozpoczęcie konsultacji.
20.05.2015 17:00

Spotkanie konsultacyjne

Ratusz Staromiejski; 20 maja o godzinie 17.00 ul Stary Rynek 25, Elbląg (Ratusz na przeciwko Katedry św. Mikołaja)

01.06.2015 15:29
Zakończenie konsultacji.