logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Zasady partnerstwa z Urzędem Miejskim w Elblągu: z kim, jak, na jakich zasadach?

Autor: Mazurek Beata     Tematyka: Ogólna     Od: 4 maja 2015 08:00, do: 1 czerwca 2015 22:00

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przystępowania Urzędu Miasta w Elblągu do partnerstw projektowych i partnerstw lokalnych/rozwojowych. 

Na jakich zasadach Urząd Miejski  w Elblągu będzie przystępować do partnerstw projektowych? Jaka procedura będzie obowiązywała przy tworzeniu partnerstw?  W jaki sposób będzie powoływane partnerstwo lokalne ?  Z kim, jak ocenić potencjał partenra, jak dać wzmacniać potencjał nowych pdomitoó poprzez partnerstwo ...? 

Celem głównym procesu konsultacji jest  poznanie opinii  na temat projektowanego sposobu przystępowania do partnerstw projektowych oraz partnerstw lokalnych przez Urząd Miejski w Elblągu. Proejkt dokuemntu wypracowywany był partycypacyjnie, angazował również eskeprtów, korzystał z dobrych parktyk, rozwiązań...

Konsultacje mają na celu:
- poznanie opinii na temat projektowanych rozwiązań dotyczących przystępowania do partnerstw przez Urząd Miejski w Elblągu 
 - wprowadzenie poprawek lub dodatkowych propozycji w projektowanym  dokumencie 
- zaopiniowanie trafności  projektu dokumentu  również z punktu  widzenia organizacji pozarządowych jako potencjalnego partnera  

 

Chcielibyśmy poznać opinię wszytskich ponetcjalnie zainteresowancyh partnerstwem z Urzędem Miejskim w Elblągu ale także, każdego kto jest zainteresowany tematem. 

Zapraszmay do udziału. Swoją opinią można sie podizelić na dwa sposoby:

- wypełnić załaczoną ankietę (link do ankiety poniżej)

- przyjść na spotkanie konsultacyjne 20 maja o godiznie 17.00 w Ratuszu Satromiejskim ul. Stary Rynek  25 (szczegóły- na osi czasu poniżej). 

Partnesrtwo jest jedną z ważnych form współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczególnie teraz, kiedy nowa perspektywa finansowa środków z funduszy europejskich nie tylko zaleca ale, poprzez kryteria aplikacji o środki, promouje projekty partnesrkie. 

Polecamy więc szczególnie ten temat konsulatcji elbląskim organizacjom pozarządowym. 

Oś czasu

12.05.2015 09:57
Rozpoczęcie konsultacji.
20.05.2015 17:00

Spotkanie konsultacyjne

Ratusz Staromiejski; 20 maja o godzinie 17.00 ul Stary Rynek 25, Elbląg (Ratusz na przeciwko Katedry św. Mikołaja)

01.06.2015 22:00
Zakończenie konsultacji.