logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Spacery badawcze o przestrzeni przyjaznej seniorom.

Autor: Mazurek Beata     Tematyka: Infrastruktura     Od: 10 marca 2015 08:00, do: 30 czerwca 2015 16:00

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Stowarzyszenei ESWIP oraz Urząd Miejski w Elblągu realzuja partnerski projekt "Modelowy samorząd".

Projekt zakłąda wypracowanie narzędzi do konsultacji społecznych, które dotychczas nie były stosowanew Elblągu.

Elbląski Porgram na rzecz osób straszych na lata 2014-2020+  zakłada opracowywanie mapy miejsc przyjaznych seniorm. Wspólnie z Elbląską Radą Seniorów realizowane będa konsulatcje społęczne w tym zakresie. Zastosowana zostanie metoda spacerów badawczych. 

Opracowane zostały ząłozenia do przeprowadzeni konsultacji o czterech meijscach:

1) Stare Miasto (pilotaż scenariusza 14 maja; spacery konsultacyjne -> terminy w trakcie uzgodnień) 

2) Park Planty (pilotaż scenariusza: 18 maja; spacery konsultacyjne w dniach 20 maja oraz 8 czerwca) 

3) Park Dolikna (okolice ul. Moniuszki i ul. Kościuszki)  (pilotaż scenariusz 1 czerwca; spacery konsultacyjne -> terminy w trakcie uzgodnień)

4) rejon ul. Myliusa (Nad Jarem- przychodnia zdrowia, zajezdnia, osiedle) (pilotaż scenariusza 14 maja; spacer 11 czerwca) 

Wspacerach udział biorą seniorzy, którzy są zapraszani przez organizacje i kluby seniorskie.  

Dodatkowo osoby chętne do udziału w spacerze prosimy o konakt:  

tel. 55 235-33-88  lub na adres b.mazurek@eswip.pl  (Beata Wachniewska-Mazurek)

 

Oś czasu

08.05.2015 13:36
Rozpoczęcie konsultacji.
30.06.2015 16:00
Zakończenie konsultacji.