logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Elbląg

Autor: Kownacki Marcin     Tematyka: Ogólna     Od: 6 maja 2019 11:15, do: 28 maja 2019 11:15

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

RGK.271.3.2019.MO

 

OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Elbląga, działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 755),

zawiadamia,

że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Elbląg”.

Dokumentacja „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Elbląg” jest dostępna do wglądu w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 06.05.2019 do dnia 27.05.2019 w siedzibie Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pokój nr 239, w godzinach urzędowania, a także
w formie elektronicznej na stronie http://www.elblag.eu oraz http://um-elblag.samorzady.pl; http://konsultacje.elblag.eu/

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją, a także składać do Prezydenta Miasta Elbląga uwagi i wnioski w siedzibie Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pokój nr 239, w godzinach urzędowania,

od dnia 06.05.2019 do dnia 27.05.2019 w jeden z poniższych sposobów:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Elblągu Departament Gospodarki Komunalnej, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: dgk@umelblag.pl wpisując tytuł „Konsultacje społeczne AZ”

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Z upoważnienia Prezydenta miasta

Janusz Nowak

 Wiceprezydent

Oś czasu

07.05.2019 11:19
Rozpoczęcie konsultacji.
28.05.2019 11:15
Zakończenie konsultacji.

Załączone pliki do pobrania: