logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Prezydent Elbląga zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Elbląga do roku 2030”

Autor: Kownacki Marcin     Tematyka: Środowisko i ekologia     Od: 9 listopada 2018 14:12, do: 30 listopada 2018 23:59

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 9 listopada do 30 listopada 2018 roku. 

Czekamy na uwagi mieszkańców Elbląga do projektu dokumentu, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/481 oraz w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1 (pok.nr 242).

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który zamieszczony jest przy projekcie dokumentu.

Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać:
• drogą elektroniczną na adres ros@umelblag.pl
• drogą korespondencyjną na adres: Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu,
   ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg;
• osobiście pod powyższym adresem.

Bez rozpatrzenia pozostaną opinie i uwagi:
• z datą wpływu po dniu 30 listopada br.,
• przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym,
• niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Równolegle konsultacje społeczne projektu dokumentu „Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Elbląga do roku 2030” prowadzone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu pod linkiem http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/481

Oś czasu

09.11.2018 23:17
Rozpoczęcie konsultacji.
30.11.2018 23:59
Zakończenie konsultacji.