logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Prezydent Elbląga zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląg – aktualizacja czerwiec 2018 r.”

Autor: Kownacki Marcin     Tematyka: Środowisko i ekologia     Od: 10 maja 2018 00:46, do: 31 maja 2018 00:46

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 10 maja do 30 maja 2018 roku. 

Czekamy na uwagi mieszkańców Elbląga do projektu dokumentu, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/49313 oraz w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1 (pok.nr 242).

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który zamieszczony jest przy projekcie dokumentu.

Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać:
• drogą elektroniczną na adres ros@umelblag.pl;
• drogą korespondencyjną na adres: Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul.
   Łączności 1, 82-300 Elbląg;
• osobiście pod powyższym adresem.

Bez rozpatrzenia pozostaną opinie i uwagi:
• z datą wpływu po dniu 30 maja br.,
• przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym,
• niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Równolegle konsultacje społeczne projektu dokumentu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląg – aktualizacja czerwiec 2018r.” prowadzone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu pod linkiem http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/49313

Oś czasu

15.05.2018 00:48
Rozpoczęcie konsultacji.
31.05.2018 00:46
Zakończenie konsultacji.