logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Prezydent Elbląga zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Elbląga 2020+”

Autor: Kownacki Marcin     Tematyka: Ogólna     Od: 12 marca 2018 14:19, do: 3 kwietnia 2018 14:19

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 12 marca do 3 kwietnia 2018 roku.  

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu dostępny jest poniżej lub w Departamencie Strategii i Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego, I piętro pok. nr 15).

Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres dsir@umelblag.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg;
  • osobiście pod powyższym adresem.

Bez rozpatrzenia pozostaną opinie i uwagi:

  • z datą wpływu po dniu 3 kwietnia br.,
  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Równolegle konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Elbląga 2020+” prowadzone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu pod linkiem http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/48701

Ponadto otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 – sala nr 301, o godz. 16.00.

Oś czasu

12.03.2018 14:20
Rozpoczęcie konsultacji.
03.04.2018 14:19
Zakończenie konsultacji.