logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym– ETAP I

Autor: Kownacki Marcin     Tematyka: Kultura     Od: 27 lutego 2017 09:46, do: 4 marca 2017 09:46

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Gmina Miasto Elbląg przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym– ETAP I”. Projekt przewiduje prace renowacyjne oraz adaptacyjne Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w tym m.in. prace konserwatorskie i renowacyjne, zagospodarowanie terenu dziedzińca oraz 3 stałe interaktywne wystawy stale uzupełniane dotyczące następującej tematyki:

-  Dzieje zabytkowego obiektu Biblioteki Elbląskiej (historia obiektu) wraz z ekspozycją unikatowych zielników, atlasów anatomicznych, poradników medycznych wykorzystywanych do praktyk uzdrowicielskich na terenie dzisiejszej biblioteki;
-   Dzieje rzeki Elbląg i jej powiązania z kanałem Elbląskim;
-   Zbiory zabytkowe i specjalne Biblioteki Elbląskiej -  starodruki;

Głównymi celami projektu jest wzrost jakości i różnorodności oferty kulturalnej Miasta i regionu, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta i regionu, efektywne wykorzystanie zasobów Biblioteki poprzez jej przystosowanie do prowadzenia w nowoczesny sposób działalności kulturalnej, zwiększenie liczby osób korzystających z oferty Biblioteki, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, niezbędnej do przeprowadzenia analizy popytu, zgodnie z wymogami konkursu unijnego.

 


Załączone badania:

  Ankieta o zasadności adaptacji Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w ramach projektu pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym– ETAP I”

Oś czasu

22.02.2017 09:51
Rozpoczęcie konsultacji.
04.03.2017 09:46
Zakończenie konsultacji.