logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Estetyka Elbląga w Elbląskim Kodeksie Reklamowym.

Autor: Mazurek Beata     Tematyka: Infrastruktura     Od: 3 listopada 2014 00:00, do: 19 listopada 2014 20:00

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Przedmiotem konsultacji było Zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląg w sprawie użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej oraz rozwiązań dotyczących estetyki Miasta. 
Konsultacje były prowadzone w celu pozyskania opinii mieszkańców Elbląga na temat regulacji dotyczących estetyki przestrzeni publicznej.  

Konsultacje były skierowane na pozyskanie opinii oraz wypracowanie rozwiązań na temat kolorów w przestrzeni publicznej (elewacji, mała architektura); małej architektury; kolorów elewacji . Podczas konsultacji oprócz skonsultowania dokumentu starano sie także ustalić priorytety dla problemów estetyki Elbląga. Dodatkową motywacją do podjęcia konsultacji społecznych była chęć zainteresowania mieszkańców problemem estetyki miasta a także wzrostu świadomości i poczucia tożsamości elblążan ze swoim miastem. 

Konsultacje były przeprowadzone w sposób pośredni i bezpośredni.
Wykorzystane zostały ankiet w formie papierowej oraz ankiety w formie on-line. Był to jedne kwestionariusz ankiety jednak sposób jego wypełniania był możliwy zarówno za pośrednictwem Internetu jak i w tradycyjnej formie papierowej. Ankiety papierowe wraz ze skrzynkami na zwrot ankiet były rozpowszechniane w siedzibach spółdzielni mieszkaniowych. Wpłynęło 230 odpowiedzi (wypełnionych ankiet).
W procesie konsultacji wykorzystane zostały także fotografie, które można było przesyłać zarówno dla dobrych przykładów, rozwiązań jak i problemów związanych z estetyką Miasta.  W procesie konsultacji wykorzystane zostały także zdjęcia- za zgodą administratorów fanpage- ze strony Elblaski Outdoor. W sumie w procesie konsultacji wykorzystano 131 zdjęć Miasta.
W bezpośredniej formie konsultacje przebiegały podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 19 listopada o godzinie 17.00 w Ratuszu Staromiejskim. Podczas spotkania obecna była Dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury w Elblągu Pani Katarzyna Wiśniewska oraz Pan Roman Smoleński – plastyk miejski, pracownik Urzędu Miejskiego w Elblągu zajmujący się kwestią estetyki Miasta a także koordynator konsultacji ze strony samorządu. Na spotkanie został zaproszony plastyk Miasta Gdyni Pan Jacek Piątek. W spotkaniu udział wzięło 24 osoby. 

W  ramach projektu „Elbląg konsultuje” został wsparty proces konsultacji społecznych dotyczących  rozwiązań estetyki Miasta będących w kompetencjach Urzędu Miejskiego w Elblągu w Departamencie Urbanistyki i Architektury. Planowanie procesu rozpoczęto we wrześniu natomiast publikacja wyników konsultacji a także projektu  zarządzenia została znacznie opóźniona w związku z wyborami samorządowymi  w listopadzie 2014 r. Zmiana osób na stanowiskach władz wykonawczych Miasta spowodowała konieczność przedłużenia terminu publikacji wyników, ponieważ z projektem zarządzenia musiały zapoznać się nowe władze. Obecnie prezentujemy na stronie informacje o wynikach konsultacji. W chwili przyjęcia projektu jako obowiązującego prawa miejscowego w Elblągu dołączymy zatwierdzony dokument poniżej. 

 

O tym, jak zmienił sie projekt zarządzenia w wyniku konsulatcji społecznych można zobaczyć bardzo łatwo. Zmiany w projekcie Zarzadzenia są widoczne w bezpośrednio dokumencie. Wystraczy otworzyć plik o nazwie: Zalącznik_nr_3_Kodeks_Reklamowy_2014_po_konsu.

Oś czasu

02.06.2015 12:18
Rozpoczęcie konsultacji.
06.11.2014 00:00

Ankieta konsultacyjna - Start

Wykorzystane zostały ankiet w formie papierowej oraz ankiety w formie on-line. Był to jedne kwestionariusz ankiety jednak sposób jego wypełniania był możliwy zarówno za pośrednictwem internetu jak i w tradycyjnej formie papierowej. Ankiety papierowe wraz ze skrzynkami na zwrot ankiet były rozpowszechniane w siedzibach spółdzielni mieszkaniowych. Wpłynęło 230 odpowiedzi (wypełnionych ankiet).

19.11.2014 00:00

Ankieta konsultacyjna - Koniec

Wykorzystane zostały ankiet w formie papierowej oraz ankiety w formie on-line. Był to jedne kwestionariusz ankiety jednak sposób jego wypełniania był możliwy zarówno za pośrednictwem internetu jak i w tradycyjnej formie papierowej. Ankiety papierowe wraz ze skrzynkami na zwrot ankiet były rozpowszechniane w siedzibach spółdzielni mieszkaniowych. Wpłynęło 230 odpowiedzi (wypełnionych ankiet).

19.11.2014 17:00 - 19.11.2014 20:00

Spotkanie konsultacyjne

Konsultacje podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 19 listopada o godzinie 17.00 w Ratuszu Staromiejskim.

19.11.2014 20:00
Zakończenie konsultacji.