logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Analiza popytu na e-usługi związane z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Miasto Elbląg”

Autor: Kownacki Marcin     Tematyka: Ogólna     Od: 12 kwietnia 2019 11:08, do: 18 kwietnia 2019 11:08

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Gmina Miasto Elbląg przygotowuje się do złożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Cyfrowy region, wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Miasto Elbląg”.

Projekt polegać będzie na udostępnieniu nowych e-usług publicznych, które będą świadczone przez jednostki oświatowe podległe Gminie Miasto Elbląg oraz przez Urząd Miejski w Elblągu przy ul. Łączności 1. Świadczenie nowych e-usług będzie możliwe dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych usprawniających współpracę między odbiorcami usług, Urzędem Miejskim i Jednostkami Oświatowymi.

Inwestycja usytuowana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1 oraz jednostkach oświatowych na terenie Miasta Elbląg.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, niezbędnej do przeprowadzenia analizy popytu, zgodnie z wymogami konkursu unijnego.

Niniejsza ankieta ma na celu zdefiniowanie potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Elbląg oraz przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w zakresie wdrożenia i uruchomienia usług świadczonych drogą elektroniczną, w celu umożliwienia załatwienia sprawy przez Internet bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie.
 


Załączone badania:

  Rozwój e-usług publicznych w Gminie Miasto Elbląg

Oś czasu

12.04.2019 11:13
Rozpoczęcie konsultacji.
18.04.2019 11:08
Zakończenie konsultacji.