Rewitalizacja Parków Miejskich Maksa Ashmanna w Kaliningradzie i Parku Dolinka w Elblągu

Autor: Kownacki Marcin
Tematyka: Ogólna
Czas trwania: Od: 28 maja 2018 14:44, do: 8 czerwca 2018 14:44 Jako inicjatywa uzyskała głosów: 0 pozytywnych / 0 negatywnych

Gmina Miasto Elbląg, przy współpracy z miastem Kaliningrad, przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Rewitalizacja Parków Miejskich Maksa Ashmanna w Kaliningradzie i Parku Dolinka w Elblągu”. Projekt przewiduje rewitalizację parków miejskich, czyli dziedzictwa historyczno-przyrodniczego obydwu miast.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety dot. korzystania z Parku Dolinka, niezbędnej do przeprowadzenia analizy popytu, koniecznej przy aplikowaniu
o środki Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020.

Formularz ankiety dostępny jest:

Ankiety należy wypełnić do dnia 08.06.2018 r., wysyłając wersję elektroniczną poprzez platformę Elbląg Konsultuje, bądź zostawiając wypełnioną wersję papierową w Punkcie Informacyjnym Urzędu.

Serdecznie dziękujemy za poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety.


 

Przebieg konsultacji: